אוטובוס ילדים

 

 

 

בקשות חריגות להסעה

 
בקשה חריגה להסעה:

קיימת אפשרות להגיש בקשה חריגה להסעה לתלמידי החינוך המיוחד שאינם זכאים עפ"י הקריטריונים לעיל, רק במקרים הבאים:

  • משפחות מוכרות ברווחה בצירוף מכתב מעו"ס המטפל/ת.
  • משפחות בעת משבר.
  • אימהות/ אבות חד הוריות.
  • נכות או בעיה רפואית קשה במשפחה.
להגשת בקשה

 
בקשה חריגה להחזר דמי נסיעות:

ניתנת אפשרות להגיש בקשה חריגה להחזר דמי נסיעות לכל הורה הזקוק לכך ובנו/בתו אינם עומדים בקריטריונים כמפורט בסעיף החזר דמי נסיעות.
על ההורים לכתוב מכתב מנומק המסביר את הסיבות לבקשה עם כל פרטי התלמיד (שם מלא, ת.ז, כתובת מגורים ומוסד החינוכי בו לומד התלמיד) ולצרף את המסמכים הרלוונטיים בהתאמה לטופס הנ"ל:

טופס הגשת בקשה חריגה להחזר דמי נסיעות

במידה ובקשתכם אושרה יש למלא את הטופס הנ"ל:

טופס החזר דמי נסיעות לאחר אישור בקשה חריגה