בית העלמין דרך החיים ממוקם בפארק ישראל, מישור אדומים

ומופעל באמצעות החברה לפיתוח מעלה אדומים.

לפרטים  נוספים בנושא ניתן להיכנס לאתר החברה הכלכלית.