"אפשריבריא בעיר" מעלה אדומים

מודל ייחודי לקידום חיים פעילים ובריאים של התושבים – הכולל פעולות ברמה המקומית והלאומית

אפשריבריא בעיר: במסגרת התכנית הלאומית 'אפשריבריא'

התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים – 'אֶפְשָׁרִיבָּרִיא' פועלת במטרה ליצור סביבת חיים פיזית, חברתית וכלכלית, המקדמת ומאפשרת חיים פעילים ובריאים. ושכל אדם יוכל לשלב באורח בחיים פעילות גופנית ואכילה בריאה. לתכנית הפועלת בהובלת משרד הבריאות, שותפים רבים ובראשם משרדי החינוך, והתרבות והספורט. הרשויות המקומיות הן שותף אסטרטגי חשוב ומרכזי בהשגת מטרה זו.

מיזם 'אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעיר' – מודל מוכח לקידום חיים פעילים ובריאים של התושבים

מטרת המיזם 'אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעיר' היא לבסס את מחויבותה של הרשות המקומית לקידום בריאות ולהרחיבה. המיזם מבוסס על מודל שנבדק והוכח כאפקטיבי.

משרד הבריאות באמצעות התכנית "אפשריבריא בעיר" מעביר חלק מהמשאבים לדרגי השטח, העירוניים והשכונתיים, שמכירים באופן הטוב ביותר את הצרכים והמאפיינים של התושבים ומתאימים עבורם פעילויות אפקטיביות יותר. זהו צעד נוסף לחיזוק הממשק של עירוניות ובריאות. "אפשריבריא בעיר" רותמת את הרשויות המקומיות להאצת מהלכי קידום הבריאות במרחב הציבורי בישראל.
התכנית "אפשריבריא בעיר" מתקיימת במשולב למהלכים האחרים של התכנית הלאומית "אפשריבריא" ועם השותפים וביניהם משרדי החינוך והתרבות והספורט: פעילות בבתי ספר ובגנים, ובהלימה למהלכי הסברה לאומיים לעידוד תזונה בריאה ופעילות גופנית. אנו בטוחים שפעילות ברוח הזו, תבטיח שינוי אמתי ומתמשך, שיהפוך את הבחירות הבריאות יותר – לקלות יותר וזמינות יותר בכל סביבות החיים.

 

בשנת 2018 התקבלה מעלה אדומים לתכנית הלאומית "אפשריבריא" .

במסגרת התכנית יתקיימו התכניות הבאות:

  1. קביעת מדיניות לשתיית מים בגני ילדים. לא תותר שתיה ממותקת בגנים.
  2. הקמת מרחבי תנועה ב – 35 גני ילדים תוך הכשרה של צוותי הגן.
  3. השתלמויות והכשרות לצוותי הגנים לקידום אורח חיים בריא ופעיל.
  4. הקמת משטח רכיבת אופניים בטיחותית לילדים בגיל הרך.
  5. תמיכה בקבוצת הליכה בגיל השלישי.
  6. הדרכה לילדי הגנים בחינוך המיוחד לעידוד הליכה נכונה והשתתפות ביום ההליכה הבינלאומי.
  7. מיזם עירוני לעידוד ארוחה משפחתית המקדמת תזונה בריאה תוך תקשורת משפחתית מיטבית.