שלומית ביטון
מנהלת אגף פניות ציבור
073-3485507
 
האגף לפניות הציבור נמצא בלשכת ראש העיר ומשמש כערוץ קשר ישיר בין התושבים ובין העירייה, עובדיה ומחלקותיה.

האגף פועל על פי מדיניותו של ראש העיר ל"דלת פתוחה" ומייצג את הפונים בפני אגפי העירייה השונים.

תחומי אחריות

האגף לפניות הציבור מקיים מפגשי תושבים בשכונות השונות בעיר, פגישות אישיות של תושבים עם ראש העיר, סיורים בשכונות ועוד, על מנת להגיע אל התושב, לשמוע את טענותיו, לבדוק אותן ולנסות למצוא להן פיתרון ראוי פעילות האגף מתבססת על קשר אינטנסיבי בין האגף לבין יחידות העירייה השונות, בניסיון לפתור בעיות עירוניות שעולות לטיפול באמצעות פניות התושבים.
מיסוד האגף לפניות הציבור בפעילות העירייה מהווה תהליך חשוב בתפיסה הניהולית המלווה את העירייה, לפיה התושב נחשב לגורם מרכזי ובעל השפעה על הפעילות העירונית.

תפקידי האגף

אגף פניות הציבור מטפל בפניות שהתקבלו מתושבי העיר באופן ענייני, מקצועי, מהיר הוגן ובלתי תלוי.
האגף מתווך בין התושב לבין אגפי העירייה השונים ומלווה את התושב מרגע פנייתו ועד למתן תשובה סופית/פיתרון לבעיה.
אל האגף לפניות הציבור ניתן לפנות בכל נושא ובכל תחום, כולל מתן הארות/הערות והצעות הנוגעות לתחומי העשייה העירונית.

דרכי התקשרות

ניתן לפנות לאגף פניות הציבור במספר ערוצי תקשורת העומדים לרשות התושבים:
פנייה באמצעות טופס מקוון: פנייה לאגף פניות ציבור
 פנייה בטלפון: 073-3485507
 פנייה באמצעות הפייסבוק של עיריית מעלה אדומים ושל ראש העיר.

כל הפניות מרוכזות במערכת ייחודית. הפונה יקבל מכתב אישור קבלת הפנייה, והיא תועבר לטיפול ובדיקת האגף הרלוונטי, עד למתן תשובה סופית לפונה.

 

תמיד פה בשבילך smiley