02-5418888

שפת תצוגה - Display Language

מכרזים

פרסום מודעות דרושים ומכרזי עירייה

מכרזים

מכרזים פעילים


שם המכרז

מספר מכרז

יחידה

תאריך סיום

מעגל התנועה המרכזי - שיפורים בטיחותיים ונתיבים מא-1-17 13/02/2016
עבודות ריבוד כבישים ואספלט מא-2-17 13/02/2016
שיקום מאגר מים (מאגר פח) מא-3-17 13/02/2016
החלפת עמודי תאורה מסוכנים מא-4-17 13/02/2016

מכרזים שהסתימו


שם המכרז

מספר מכרז

חברה זוכה

רשת מחשבים ומערכות מידע - ניהול תחזוקה ותפעול 1-/-16 חברת ריל טיים בע"מ
שיקום צנרת מים - אבני החושן 3-/-16 חברת רז מהנדסים
מכשירי סלולר לעובדי העירייה 4-/-16 חברת הוט מובייל
מעלית בבית ספר אופק 5-/-16 מ. דרורי בע"מ
מצלמות לחיבור למוקד העירוני 6-/-16 ההחלטה בוטלה
מכירת אופנוע אגף רכב 8-/-16 מר מישקה נורמן
מכירת אופנוע אגף רכב 9-/-16 מר מישקה נורמן
מצלמות לחיבור למוקד העירוני 13-/-16 חברת אלדור
אספקה והתקנה של תאורת לד בשביל הקרונית 12-/-15 כהן אליהו בע"מ