עיריית מעלה אדומים - עיר של הצלחות

חדשות

מה קורה בעיר מעלה אדומים

אות הקהילה המתנדבת הוענקה למעלה אדומים

  • תאריך: 21/03/2017
  • שעה: 13:56
מעלה אדומים זכתה באות קהילה מתנדבת -התנדבות ונתינה כדרך חיים.
מתוך עשרות ערים ורשויות מקומיות בישראל שהגישו את מועמדותן לאות "קהילה מתנדבת", קבעה ועדה בראשותה של השופטת בדימוס, דליה דורנר, והחליטה שהעיר מעלה אדומים היא אחת משלושת הערים הזוכות באות "קהילה מתנדבת" לשנת 2016 .

האות הוענק לראש העיר בני כשריאל בטקס חגיגי במעמד יו"ר הכנסת ושר הרווחה.
רוה"ע בני כשריאל: גאה לעמוד בראש אחת הערים המובילות את תחום ההתנדבות והפעילות הקהילתית.
תודה לאלפי המתנדבים ההתנדבות היא הביטוי הבסיסי של יחסים בין בני אדם והיא עוסקת בצורך של בני אדם ליטול חלק בחיי החברה בה הם חיים ולחוש כי הם בעלי ערך, שותפים, מעורבים, תורמים ונתרמים.
להתנדבות ולנתינה, תרומה משמעותית ועמוקה בהשפעתה על חיזוק החברה האזרחית, בתרומתה ללכידות ולסולידאריות החברתית ולתחושת השייכות לקהילה.
מתוך עשרות ערים ורשויות מקומיות בישראל שהגישו את מועמדותן לאות "קהילה מתנדבת", קבעה ועדה בראשותה של השופטת בדימוס, דליה דורנר, והחליטה שהעיר מעלה אדומים היא בין שלוש הערים הזוכות באות "קהילה מתנדבת" לשנת 2016.
הערים הזוכות הן אילת, קריית אונו ומעלה אדומים.
אות "קהילה מתנדבת" הוקם בשנת 2011 ביוזמת המועצה הלאומית להתנדבות בשותפות עם משרד הרווחה, כנסת ישראל והמרכז לשלטון מקומי.
הוועדה מורכבת מאישי ציבור.
הוועדה ציינה בנימוקיה שהרשויות הזוכות ענו והצטיינו בכל הפרמטרים הנדרשים לזכייה באות ה"קהילה מתנדבת".
הרשויות שנבחרו, בהן העיר מעלה אדומים, נבחנו עפ"י קריטריונים מקצועיים אשר מטרתם בחינת הפעילות ההתנדבותית הקיימת ברשות, היקפה, תרומת הרשות והתושבים לה, ייחודיותה ומידת הקידום והשיפור לה היא זוכה לאורך זמן.
בין הקריטריונים שנבחנו, מספר המתנדבים וההשקעה בהם, ההתארגנות האזרחית ביישוב, התנדבות למען אוכלוסיות מוחלשות ובתוכן, גיוון המתנדבים ומשימותיהם וסגנונות ההתנדבות, מדוע ראויה הרשות לקבל את האות "קהילה מתנדבת.
אות "הקהילה המתנדבת" לרשויות המקומיות, הוענק השבוע לראש העיר, בני כשריאל, בטקס בכנסת, במעמד, ח"כ יולי אדלשטיין, יו"ר הכנסת ובחסות, שר הרווחה והשירותים החברתיים, ח"כ חיים כץ, בשיתוף מיזם ההתנדבות הישראלי שמהווה שותפות תלת מגזרית לקידום התנדבות בישראל, לרבות: המועצה הלאומית להתנדבות בישראל ,מרכז השלטון המקומי משרד החינוך וג’וינט ישראל , לשלוש רשויות מובילות בתחום ההתנדבות בישראל.
בטקס השתתפו סגן ומ"מ רוה"ע, גיא יפרח, חבר מועצת העיר, רפי אוברגוט, מחזיק תיק המתנדבים, חברת מועצת העיר, שרה קמינסקי, מחזיקת תיק הרווחה והשירותים החברתיים, מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים, עפרה בן ישעיה, מנהלת היחידה לעבודה קהילתית, מעין סימון, ראשי ארגוני מתנדבים, מתנדבים.
חבר מועצת העיר, רפי אוברגוט, מחזיק תיק המתנדבים אומר כי זוהי אות שבהחלט העיר, המורכבת ממרקם אנשים ומתנדבים מיוחדים, ראויה לה.
הזכייה היא תוצאה של חזון שרקמנו עם ארגוני ההתנדבות לפני 3 שנים ובהובלה של היחידה לעבודה קהילתית בראשותה של מעין סימון והצוות שלה באגף הרווחה והקהילה , אך בעיקר היא תוצאה של פעילות משותפת בין ארגוני המתנדבים, המתנ"ס והעירייה.
אוברגוט מוסיף כי כמחזיק תיק המתנדבים כולי גאווה על ההוקרה בעשייה שלנו ב 3 השנים האחרונות.
מבחינתי זה רק מחייב יותר להמשיך בפרויקטים הרבים שאנחנו מובילים כמו חממת היזמות הקהילתית, הקמת גופי התנדבות, המשך איתור צרכים, המשך שיתופי פעולה בין בארגונים ועוד.
ראש העיר, בני כשריאל, נשא דברים בטקס ואמר כי אומר כי אות הקהילה המתנדבת משקף את הערבות ההדדית, את רוח ההתנדבות והקהילתיות, ואת ערכי הנתינה והתרומה של תושבי העיר שלנו לחברה בישראל .
ככל שהפעילות ההתנדבותית בקהילה רבה יותר, כך יהא רב יותר חוסנה של הקהילה ושל פרטיה.
קבלת אות קהילה מתנדבת, מסמל את הצבת הנתינה והסיוע לזולת בקדמת סדרי העדיפויות והעשייה העירונית, ומעיד על החשיבות שאנו מייחסים לנושא ההתנדבות אמר כשריאל.
כשריאל מוסיף בהתרגשות וגאווה כי מעלה אדומים היא מודל מיוחד לעשייה התנדבותית ושילוב תושבים בעשייה החברתית ואני גאה לעמוד בראש אחת הערים המובילות את תחום ההתנדבות והפעילות הקהילתית אומר כשריאל.
כשריאל הודה לכל השותפים בעשייה ההתנדבותית בעיר, לסגן ומ"מ רוה"ע , גיא יפרח, לחבר מועצת העיר, רפי אוברגוט, מחזיק תיק המתנדבים, לחברת מועצת העיר, שרה קמינסקי, למנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים, עפרה בן ישעיה, למנהלת היחידה לעבודה קהילתית, מעין סימון ולכל ארגוני המתנדבים ולהמתנדבים.