עיריית מעלה אדומים - עיר של הצלחות

חדשות

מה קורה בעיר מעלה אדומים

הישג משמעותי חסר תקדים למערכת החינוך בעיר

  • תאריך: 23/08/2017
  • שעה: 11:55
לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ח משרד החינוך פרסם באופן רשמי את "התמונה החינוכית" של בתי הספר התיכוניים ברחבי הארץ הכוללת גם את נתוני ההישגים בבחינות הבגרות של בוגרי י"ב לשנת הלימודים תשע"ה. 83% מתלמידי מעלה אדומים זכאים לבגרות, רק 0.2% נשירה ו - 97% מהבוגרים מתגייסים לצה"ל.

רוה"ע ומחזיק תיק החינוך בני כשריאל: תעודת כבוד ענקית לעיר שלנו, למערכת החינוך המצוינת שלנו, לצוותים החינוכיים, להורים ובעיקר לתלמידים המצוינים שלנו, שהם מקור רב לגאווה עבורנו פחות משבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים תשע"ח, משרד החינוך פרסם השבוע באופן רשמי את "התמונה החינוכית" המתייחסת לבתי הספר התיכוניים ברחבי הארץ.
"התמונה החינוכית" כוללת 21 מדדים המחולקים לארבעה אשכולות: ערכים ואקלים חינוכי, למידה והישגים, התמדה ונשירה והצוות החינוכי.
כמו-כן, כוללת התמונה מאפיינים נוספים בהם: השכלת המורים, שיעור התלמידים המאובחנים, מספר כיתות האתג"ר והמב"ר, שיעור תלמידי החינוך המיוחד ושיעור התלמידים העולים.
לצד כל אלה, כולל האתר את ההשקעות התקציביות של המשרד ברמה הארצית, המחוזית, הרשותית והבית ספרית, וכן את מפת התקצוב הדיפרנציאלי אשר יישומה נכנס לשנה הרביעית.
כן, משרד החינוך פרסם כחלק מהתמונה החינוכית את נתוני הזכאות לבגרות לשנת הלימודים תשע"ה כשלצדם פרמטרים נוספים כמו אחוז הנשירה, מחברות בחינה פסולות ועוד.
הנתונים מצביעים על עליה בשיעור הזכאות בקרב בוגרי י"ב לשנת הלימודים הקודמת.
בניגוד לשנים עברו, הישגי בתי הספר משקפים גם מעורבות חברתית, נשירה ממוסדות חינוך, שמירה על טוהר בחינות, קירבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, ועוד.
בעבר המדידה התייחסה לשיעור הזכאות לבגרות בלבד, דבר אשר יצר רושם מוטעה שהזכאות לבגרות היא חזות הכל – בעוד שעשייה חינוכית, ערכית ומשמעותית חשובה לא פחות.
לאורך שנים רבות קידמו בתי הספר ערכים חינוכיים, קהילתיים וחברתיים אשר לא קיבלו ביטוי ראוי בפני הציבור, מאחר שעד היום בתי הספר נמדדו על פי שיעור הזכאות לבגרות בלבד.
התמונה החינוכית כוללת ארבעה אשכולות: הישגים לימודיים (זכאות לבגרות וכדומה), נשירה והתמדה ערכים ואקלים חינוכי, והצוות החינוכי.
במעלה אדומים קיימים 7 בתי ספר תיכוניים, הנותנים מענים מגוונים בתחומים העיוניים והטכנולוגיים.
מוסדות אלה, מכילים גם כיתות מב"ר, אתגר וחינוך מיוחד.
למרות זאת, התמונה החינוכית משקפת תבחינים המצביעים על מערכת איכותית ועל עליה משמעותית של 5% בזכאות לבגרות.
סה"כ 83% זכאות, כאשר הממוצע הארצי מגיע ל - 66% ישנה עליה משמעותית באחוז התלמידים ב - 5 יח' אנגלית, עליה נוספת במתימטיקה ופיסיקה 5 יח' וכמובן בתחומים הערכיים.
אחוזי הנשירה הם מהנמוכים ביותר והגיוס לקרבי ולקצונה, הוא מן הגבוהים ביותר בארץ.
כל זאת, הודות לצוותי החינוך המקצועיים והמסורים בעיר.
הנתונים של משרד החינוך מפרטים את שיעור התלמידים הנושרים מהלימודים העל יסודיים הן ברמה היישובית והן ברמה המוסדית.
ממוצע הנשירה עמד בשנת הלימודים תשע"ו על 1.
5%.
במעלה אדומים רק 0.
2% נשירה.
על פי התמונה החינוכית מעלה אדומים השיגה הישג משמעותי חסר תקדים עם 83% מהלומדים הזכאים לבגרות.
נתון מרשים מאוד נוסף הוא שיעור בוגרי המחזור שהתגייסו לשירות צבאי מתוך הלומדים ברשות, נתון של 97% בוגרים שהתגייסו לשירות צבאי, ו 41% בוגרי המחזור שהתנדבו לשירות אזרחי/לאומי מתוך הלומדים ברשות.
נתונים אלה מרשימים במיוחד נוכח העובדה שהממוצע הארצי של הזכאות לבגרות עומד על 66.
1% בלבד.
מעלה אדומים נמצאת יחד עם עם 83% זכאות במקום גבוה בטבלה העוקף את הערים הגדולות.
הפרמטר בדק מה אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת מהלומדים.
בשנת הלימודים תשע"ו הוגדרה תעודת בגרות מצטיינת בשני אופנים: הראשון ככזאת המכילה 30 יחידות לימוד, בהן 5 יחידות במתמטיקה ולפחות 4 יחידות באנגלית, כאשר ציונה המשוקלל עומד על לפחות 90.
האופן השני כלל לפחות 25 יחידות לימוד, שבהן חמש יחידות במתמטיקה וחמש יחידות באנגלית, כאשר ממוצע הציונים הכללי בה הוא לפחות 90, וכן הצטיינות בתוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית.
ממוצע שיעור הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת בישראל בתשע"ו עמד על 7.
5%.
ראש העיר ומחזיק תיק החינוך, בני כשריאל, אומר כי הנתונים הם תעודת כבוד ענקית לעיר שלנו, למערכת החינוך המצוינת שלנו, לצוותים החינוכיים, להורים ובעיקר לתלמידים המצוינים שלנו, שהם מקור רב לגאווה עבורנו.
נמשיך להוביל ולהצטיין בחינוך, נמשיך לפתח בקרב ילדינו מצוינות, העשרה והעצמה אישית, לצד ערכים של מעורבות, אחריות חברתית וקהילתית, מנהיגות ואהבת הארץ.
כשריאל מוסיף בגאווה כי התמונה החינוכית מעלה על נס את העשייה הערכית שלנו במעלה אדומים ,אשר כוללת, בין היתר, מעורבות חברתית, קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים, התמדה ונשירה.
כל אלה עומדים לצד העשייה הלימודית המרשימה.
נמשיך להשקיע את מיטב המשאבים לקידום תלמידינו בתחום הערכי, ההישגי והחברתי ולהיות בחזית העשייה החינוכית בישראל.
כשריאל מוסיף כי עם הנתונים האלה, עם המילים החמות וההוקרה של שר החינוך ומנהל המחוז ועם הזינוק שאנו עושים בכל שנה בכל מדדי החינוך - נפתח את שנת הלימודים הקרובה בגאווה ונאחל לכל תלמידי מעלה אדומים: שנת לימודים פורייה ומוצלחת, שנה של מצוינות והצטיינות, שנה של מימוש הפוטנציאל האישי, שנה של ערכים, הישגים והנאה