02-5418888

שפת תצוגה - Display Language

העיר שלי

מידע והסברה אודות העיר מעלה אדומים מאז ועד היום

מליאת מועצת העיר

------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------

תפקיד: ראש העיר
מחזיק תיק: חינוך
סיעה: -
טלפון: 02-5418906
דוא"ל: mayor@mam.org.il
לא נמצא מידע.
תפקיד: סגן ומ"מ ראש העיר
מחזיק תיק: נוער וצעירים, תרבות ועיר ללא אלימות
סיעה: -
טלפון: 02-5418915
דוא"ל: guy@mam.org.il
לא נמצא מידע.
תפקיד: סגן ראש העיר
מחזיק תיק: התרבות, הקליטה והתחבורה
סיעה: -
טלפון: 02-5418975
דוא"ל: gboris@mam.org.il
לא נמצא מידע.
תפקיד: חבר מועצה
מחזיק תיק: -
סיעה: -
טלפון: 050-5444162
דוא"ל: Mamtakim3@gmail.com
לא נמצא מידע.
תפקיד: חבר מועצה
מחזיק תיק: -
סיעה: -
טלפון: 050-6613697
דוא"ל: yehiel36@walla.com
לא נמצא מידע.
תפקיד: חבר מועצה
מחזיק תיק: הביטחון, יו"ר ועדת מכרזים, דירקטור בחברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים
סיעה: -
טלפון: -
דוא"ל: -
לא נמצא מידע.
תפקיד: חברת מועצה
מחזיק תיק: הנשים, הבריאות והאקדמיה
סיעה: כחול לבן
טלפון: -
דוא"ל: maayan@mam.org.il
לא נמצא מידע.
תפקיד: חבר מועצה
מחזיק תיק: -
סיעה: -
טלפון: 050-2133470
דוא"ל: rafyobr@gmail.com
לא נמצא מידע.
תפקיד: חבר מועצה
מחזיק תיק: -
סיעה: -
טלפון: 054-6617788
דוא"ל: ymass@netvision.net.il
לא נמצא מידע.
תפקיד: חברת מועצה
מחזיק תיק: -
סיעה: -
טלפון: 052-3808520
דוא"ל: saraka@bll.co.il
לא נמצא מידע.
תפקיד: חבר מועצה
מחזיק תיק: -
סיעה: -
טלפון: 052-6864525
דוא"ל: gamli11@walla.com
לא נמצא מידע.
תפקיד: חבר מועצה
מחזיק תיק: -
סיעה: -
טלפון: 050-6264091
דוא"ל: doktorten@gmail.com
לא נמצא מידע.
תפקיד: חברת מועצה
מחזיק תיק: -
סיעה: -
טלפון: 050-9100615
דוא"ל: Elina.aiz@gmail.com
לא נמצא מידע.
תפקיד: חברת מועצה
מחזיק תיק: -
סיעה: -
טלפון: 050-8296357
דוא"ל: gsbar@bezeqint.net
לא נמצא מידע.