עיריית מעלה אדומים - עיר של הצלחות

מידע ושירות לתושב

כל מידע ושירות שתושב זקוק לו במקום אחד.

רוקח כונן

השירות ניתן כפתרון לצורך שעלה על ידי התושבים למענה דחוף מאוד לתרופות מרשם בשעות בהן בתי המרקחת סגורים

כוננויות בתי מרקחת

טלפון לבירורים: 159-9500-018

בהתאם להוראות סעיף לפקודת הרוקחות, הרינו קובעים בזאת רשימת תורנות בתי מרקחת בתחום מעלה אדומים.

• בין השעות 22.30 עד 8:00 הרוקח יהיה בכוננות שתחייב קרבה לטלפון ומתן מענה לכל שיחה.
• בחגים ובשבתות יהיה בית מרקחת כונן משעת סגירת בית המרקחת בערב חג/שבת ועד יום א' בשעה 8:00.
כל בית מרקחת חייב לתלות על הדלת את טבלת תורנות בית מרקחת.
כוננות בית המרקחת היא למתן תרופות לפי מרשם רופא בלבד
במידה ותאריך התורנות לא מתאים לבית מרקחת מסוים עליו להחליף עם בית מרקחת אחר מחובתו לשים על הדלת למי הועברה התורנות עם כל פרטי בית המרקחת המחליף וגם למוקד העירוני 107

קבצים שימושיים

רשימת כונני בתי מרחקת