עיריית מעלה אדומים - עיר של הצלחות

מידע ושירות לתושב

כל מידע ושירות שתושב זקוק לו במקום אחד.

תשלומי הורים – שנת הלימודים תשע"ח

כמדי שנה, גם השנה יגבו תשלומים בגין אגרת שירותים נוספים עפ"י הפירוט הבא:

כמדי שנה, גם השנה יגבו תשלומים בגין אגרת שירותים נוספים עפ"י הפירוט הבא:

ילדי טרום חובה:

 • א. דמי העשרה שנתיים –338 ש"ח (טיולים, סל תרבות, ריתמוסיקה).
 • ב. ביטוח תאונות אישיות – 49 ש"ח הכל בכפוף להחלטת ועדת הכספים של הכנסת.
 • סה"כ לתשלום 387 ₪

  הסכום יחולק ל- 2 תשלומים שווים לתאריכים 1.9.17 ו- 1.10.17.
 • ילדי טרום חובה ששובצו בגן חובה: לסכומים אלה יתווסף סך של 176 ש"ח
  (השתתפות בפעילויות קרן קר"ב בגני חובה, מועד התשלום 1.11.17).


 • ילדי חובה:
 • א.דמי העשרה שנתיים –379.5 ₪ (טיולים, סל תרבות,ריתמוסיקה)
 • ב. קרן קרב – 176 ש"ח שנתיים.
 • ג. ביטוח תאונות אישיות 49 ש"ח.
 • סה"כ לתשלום 604.5 ₪

  הסכום יחולק ל – 3 תשלומים לחודשים 1.9.17 ו – 1.10.17 בגין העשרה וביטוח.
  1.11.17 בגין קרב קרב.


  סכומים אלה נקבעו על פי חוזר מרכז השלטון המקומי.
  תשלומי ההורים אושרו בועדת החינוך של הכנסת ב14.8.17