02-5418888

שפת תצוגה - Display Language

עירייה שקופה

לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית, בהתאם להוראות חוק זה

חופש המידע דו"ח הממונה על תלונות הציבור

דוחות הממונה על תלונות הציבור

דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנים 2011-2012
דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2014
דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2015
דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2016