עיריית מעלה אדומים - עיר של הצלחות

עירייה שקופה

לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית, בהתאם להוראות חוק זה

חופש המידע - חוקי עזר

חוקי עזר

חוקי עזר למעלה אדומים-תוכן עניינים
חוק עזר למעלה אדומים(תיקון חוקי עזר)
חוק עזר למעלה אדומים (אגרת ביוב) התשמד-1984
חוק עזר למעלה אדומים (אגרת מבני ציבור) התשנד-1994
חוק עזר למעלה אדומים (אגרת תעודת אישור)התשנא-1990
חוק עזר למעלה אדומים (אחזקת בורות שופכין וביבים) התשנא-1990
חוק עזר למעלה אדומים (אחזקת מקלטים) התשסט-2009
חוק עזר למעלה אדומים (איסור מכירת בשר חזיר ומוצריו)התשנה-1995
חוק עזר למעלה אדומים (אספקת מים) התשנא-1990
חוק עזר למעלה אדומים (בניית ביבים) התשמה-1984
חוק עזר למעלה אדומים (הצמדה למדד) התשמד-1984
חוק עזר למעלה אדומים (מבנים מסוכנים) התשנא-1990
חוק עזר למעלה אדומים (מניעת רעש) התשמו-1986
חוק עזר למעלה אדומים (סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים) התשנא-1990
חוק עזר למעלה אדומים (סלילת רחובות) התשמב-1982
חוק עזר למעלה אדומים (פינוי אשפה) התשמב-1982
חוק עזר למעלה אדומים (פינוי חפצים מיושנים) התשמו-1986
חוק עזר למעלה אדומים (פיקוח על כלבים וחתולים) התשנא-1990
חוק עזר למעלה אדומים (פתיחת עסקים וסגירתם) התשמב-1982
חוק עזר למעלה אדומים (צעצועים מסוכנים) התשמה-1984
חוק עזר למעלה אדומים (שילוט) התשנא-1990
חוק עזר למעלה אדומים (שימור רחובות) התשמב-1982
חוק עזר למעלה אדומים (שירותי שמירה) התשנב-1991
חוק עזר למעלה אדומים (שמירת הסדר והנקיון) התשמה-1984
חוק עזר למעלה אומים (שירותי שמירה) תיקון מס' 6 תשע"ה-2015
חוק עזר למעלה אומים (שירותי שמירה) תיקון מס' 7 תשע"ה-2016
חוק עזר למעלה אומים (שילוט) תשע"ו-2016
חוק עזר למעלה אדומים (אגרת ביוב) התשע"ז - 2017