עיריית מעלה אדומים - עיר של הצלחות

עירייה שקופה

לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית, בהתאם להוראות חוק זה

חופש המידע - צו ארנונה

צו ארנונה

צו ארנונה לשנת 2001
צו ארנונה לשנת 2002
צו ארנונה לשנת 2003
צו ארנונה לשנת 2004
צו ארנונה לשנת 2005
צו ארנונה לשנת 2006
צו ארנונה לשנת 2007
צו ארנונה לשנת 2008
צו ארנונה לשנת 2009
צו ארנונה לשנת 2010
צו ארנונה לשנת 2011
צו ארנונה לשנת 2012
צו ארנונה לשנת 2013
צו ארנונה לשנת 2014
צו ארנונה לשנת 2015
צו ארנונה לשנת 2016
הנחות בארנונה לשנת 2016
צו ארנונה לשנת 2017
צו ארנונה לשנת 2018