עיריית מעלה אדומים - עיר של הצלחות

אגפי העירייה

מידע אודות אגפי העירייה ודרכי התקשרות

מוניציפלי

האגף המוניציפלי מרכז בתוכו את כלל תחומי הפיקוח העירוני והפקת האירועים העירוניים.

מחלקות האגף:

פיקוח עירוני.
פיקוח וטרינרי.
פיקוח תברואי.
רישוי עסקים.
אכה"ס.
הפקת אירועים עירוניים.
רשות החנייה העירונית.
שיטור משולב.

תחומי אחריות

פסולת בנייה, פסולת ביתית, סדר וניקיון מרכזים מסחריים, אתרי בנייה, איזור התעשייה, חזות מבנים ושיפורם, שילוט, רוכלות.

רישוי וחיסון בע"ח, אכיפה בתחום בע"ח משוטטים, פיקוח רישוי עסקים.

רישוי בתי עסק, הדברות, מקוואות, מעונות יום, גנ"י

פיקוח ורישוי בתי עסק, מפעלים באזוה"ת.

רישוי עסקים

נוהל הגשת בקשה לרשיון עסק
הליך למתן רישיון עסק
בקרת שפכים על עסקי מזון
מטרדים ומפגעים ומניעתם
הנחיות לפתיחת עסק - בית קפה
הנחיות למספרות וקוסמטיקאיות
הנחיות לפתיחת עסק – מזנון לפלאפל
הנחיות לפתיחת עסק – מסעדה
טיפול ומניעת מפגעים סביבתיים, זיהום אוויר, נזקי קרינה, רעש, איכות מים

אכיפת הסדר הציבורי בתחום החנייה, מניעת חניות אסורות

אחריות כללית להפקת האירועים העירוניים: יום הזיכרון והעצמאות, עדלאידע, אירועי קיץ ועוד

ניידת עירונית המופעלת ע"י שוטר ופקח עירוני ומטפלת בתחומי איכות החיים בעיר. פעילה בשעות לא שיגרתיות סביב השעון