עיריית מעלה אדומים - עיר של הצלחות

אגפי העירייה

מידע אודות אגפי העירייה ודרכי התקשרות

לשכת ראש העיר

לשכת ראש העיר פועלת לקדם את מדיניות ראש העיר ולהטמיעה במערכת העירונית, מתוך ראייה כוללת של צורכי הציבור ויעדי הפיתוח העירוניים.

הלשכה מחויבת לפעול בפתיחות ובשקיפות עירונית ולהעניק תשומת לב אישית לכל תושב.
איכות ומצוינות הן חלק בלתי נפרד ממרקם העשייה בלשכת ראש העיר. ככאלה, הן זוכות להדגשה ולהבלטה במטרות העירייה וביעדיה.

מתן שירות איכותי, יעיל, מהיר ואדיב לתושבי העיר
השגת שיפור מתמיד בשירותים הניתנים לתושבים
חיזוק התדמית העירונית
טיפול בהפקת הטקסים העירוניים וביקורי אח"מים
הידוק הקשר והמעורבות בין הנהלת העירייה לתושבים

מנהלת האגף לפניות הציבור בלשכת ראש העיר משמשת ככתובת מוכרת ונגישה עבור התושבים והיא אמונה על הקשר הישיר והבלתי אמצעי בין התושבים לראש העיר בכל הנוגע למטרדים, תקלות, בעיות, הערות והארות שיש לתושבים בתחומים שונים