02-5418888

שפת תצוגה - Display Language

אגפי העירייה

מידע אודות אגפי העירייה ודרכי התקשרות

לשכת מנכ"ל

לשכת המנכ"ל מוציאה לפועל ומוודא ביצוע מדיניות ראש העיר והנהלת העירייה, באמצעות אגפי העירייה ,בכל התחומים בעיר, בכפוף לאמנת השירות .